1
589 3345

3-2018
Λύσεις των ασκήσεων των διαγωνισμάτων.
Το αρχείο είναι τύπου .pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

2-2018
5ο φυλλάδιο για το Scratch. Πολυ Γεωμετρία
Το αρχείο είναι τύπου .pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

2-2018
4ο φυλλάδιο για το Scratch. Πρώτα βήματα - πρώτα σχήματα
Το αρχείο είναι τύπου .pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

1-2018
3ο φυλλάδιο για το Scratch. Hello World.
Το αρχείο είναι τύπου .pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

1-2018
2ο φυλλάδιο για το Scratch. Το παράθυρο του Scratch.
Το αρχείο είναι τύπου .pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

1-2018
1ο φυλλάδιο για το Scratch. Εισαγωγή στο Scratch.
Το αρχείο είναι τύπου .pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

12-2017
Εργασία για τις διακοπές Χριστουγέννων Πρωτοχρονιάς με παράδοση στο πρώτο μάθημα του 2018.
Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

10-2017
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το φυλλάδιο για το εσωτερικό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.