1
589 3345

3-2023
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το πέμπτο φυλλάδιο για το arduino.Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

3-2023
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το τέταρτο φυλλάδιο για το arduino.Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

3-2023
Κατεβάστε απο ΕΔΩ ένα ωραίο comic για το arduino.

3-2023
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το τρίτο φυλλάδιο για το arduino.Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

3-2023
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το δεύτερο φυλλάδιο για το arduino.Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

3-2023
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το πρώτο φυλλάδιο για το arduino.Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

2-2023
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το ενδέκατο φυλλάδιο για το Scratch 3.Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

2-2023
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το δέκατο φυλλάδιο για το Scratch 3.Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

1-2023
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το ένατο φυλλάδιο για το Scratch 3.Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

12-2022
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το όγδοο φυλλάδιο για το Scratch 3.Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

12-2022
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το έβδομο φυλλάδιο για το Scratch 3.Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

12-2022
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το έκτο φυλλάδιο για το Scratch 3.Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

12-2022
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το πέμπτο φυλλάδιο για το Scratch 3.Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

11-2022
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το τέταρτο φυλλάδιο για το Scratch 3.Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

10-2022
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το τρίτο φυλλάδιο για το Scratch 3.Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

9-2022
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το δεύτερο φυλλάδιο για το Scratch 3.Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

9-2022
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το πρώτο φυλλάδιο για το Scratch 3.Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

9-2022
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το φυλλάδιο για το εσωτερικό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.