1
589 3345

4-2022
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το δεύτερο φυλλάδιο για το Microsoft WORD.Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

4-2022
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το φυλλάδιο για το Microsoft WORD.Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.
Και απο ΕΔΩ τις βοηθητικές σημειώσεις.

3-2022
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το έβδομο φυλλάδιο για το Scratch 3.Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

3-2022
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το έκτο φυλλάδιο για το Scratch 3.Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

3-2022
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το πέμπτο φυλλάδιο για το Scratch 3.Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

2-2022
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το τέταρτο φυλλάδιο για το Scratch 3.Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

1-2022
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το τρίτο φυλλάδιο για το Scratch 3.Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

1-2022
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το δεύτερο φυλλάδιο για το Scratch 3.Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

1-2022
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το πρώτο φυλλάδιο για το Scratch 3.Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

9-2021
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το φυλλάδιο για το εσωτερικό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.