1
589 3345

2-2019
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το 3o φυλλάδιο για το Scratch 3.
Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

1-2019
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το 2o φυλλάδιο για το Scratch 3.
Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

1-2019
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το 1ο φυλλάδιο για το Scratch 3.
Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

9-2018
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το φυλλάδιο για το εσωτερικό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.