1
589 3345

9-2022
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το πρώτο φυλλάδιο για το Scratch 3.Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

9-2022
Κατεβάστε απο ΕΔΩ το φυλλάδιο για το εσωτερικό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
Το αρχείο είναι τύπου pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.