1
589 3345

1-2022
Φυλλάδιο 3ο, 1η άσκηση στο Scratch, παιχνίδι λαβυρίνθου.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

12-2021
Φυλλάδιο 2ο, Συνθέτω τον νέο Ηλεκτρονικό Υπολογιστή μου.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

10-2021
Φυλλάδιο 1ο, το εσωτερικό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.