1
589 3345

2-2018
3ο φυλλάδιο για το Scratch. "Προσεδάφιση".
Το αρχείο είναι τύπου .pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

2-2018
2ο φυλλάδιο για το Scratch. Αγώνας τύπου rally.
Το αρχείο είναι τύπου .pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

1-2018
1ο φυλλάδιο για το Scratch. The maze game.
Το αρχείο είναι τύπου .pdf και χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει.

12-2017
Εργασία για τις διακοπές Χριστουγέννων Πρωτοχρονιάς. Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό. Μπορείτε να λάβετε τον κωδικό μετά απο αίτησή σας στην διεύθυνση karafotias@aggelos.gr