1
589 3345

4-2022
Φυλλάδιο 11ο, 5η άσκηση στο Scratch.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

3-2022
Φυλλάδιο 10ο, 4η άσκηση στο Scratch.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

3-2022
Άσκηση "Το πεινασμένο αρκουδάκι".

2-2022
Φυλλάδιο 8ο, 3η άσκηση στο Scratch.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

2-2022
Φυλλάδιο 7ο, 2η άσκηση στο Scratch.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

1-2022
Φυλλάδιο Μίδας 3, προσομοίωση στο Scratch, μέρος 3.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

1-2022
Φυλλάδιο Μίδας 2, προσομοίωση στο Scratch, μέρος 2.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

1-2022
Φυλλάδιο Μίδας 1, προσομοίωση στο Scratch, μέρος 1.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

1-2022
Φυλλάδιο 3ο, 1η άσκηση στο Scratch.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

12-2021
Φυλλάδιο 2ο, Συνθέτω τον νέο Ηλεκτρονικό Υπολογιστή μου.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

10-2021
Φυλλάδιο 1ο, το εσωτερικό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.