1
589 3345

3-2023
Φυλλάδιο 12ο, 3η άσκηση στο Excel.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

3-2023
Φυλλάδιο 11ο, 2η άσκηση στο Excel.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

3-2023
Φυλλάδιο 10ο, Θεωρία στο Excel.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

2-2023
Φυλλάδιο 9ο, 6η άσκηση στο Scratch.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

1-2023
Φυλλάδιο 8ο, 5η άσκηση στο Scratch.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

1-2023
Φυλλάδιο 7ο, 4η άσκηση στο Scratch.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

1-2023
Φυλλάδιο 6ο, 3η άσκηση στο Scratch.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

12-2022
Φυλλάδιο 5ο, 2η άσκηση στο Scratch.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

12-2022
Φυλλάδιο 4ο, 1η άσκηση στο Scratch.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

11-2022
Φυλλάδιο 3ο, Συνθέτω τον νέο Ηλεκτρονικό Υπολογιστή μου.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

9-2022
Φυλλάδιο 2ο, Το εσωτερικό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

9-2022
Φυλλάδιο 1ο, Βασικές έννοιες Πληροφορικής.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.