1
589 3345

11-2022
Φυλλάδιο 3ο, Συνθέτω τον νέο Ηλεκτρονικό Υπολογιστή μου.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

9-2022
Φυλλάδιο 2ο, Το εσωτερικό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

9-2022
Φυλλάδιο 1ο, Βασικές έννοιες Πληροφορικής.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.