1
589 3345

2-2024
Φυλλάδιο 11ο, 6η άσκηση στο Scratch.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

2-2024
Φυλλάδιο 10ο, 5η άσκηση στο Scratch.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

1-2024
Φυλλάδιο 9ο, 4η άσκηση στο Scratch.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

1-2024
Φυλλάδιο 8ο, 3η άσκηση στο Scratch.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

12-2023
Φυλλάδιο 7ο, 2η άσκηση στο Scratch.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

12-2023
Φυλλάδιο 6ο, 1η άσκηση στο Scratch.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

12-2023
Φυλλάδιο 5ο. Χριστουγεννιάτικη εργασία: "Ο όχι όμορφος και αγγελικά πλασμένος, χώρος του διαδικτύου".Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

11-2023
Φυλλάδιο 4ο, Συνθέτω τον νέο Ηλεκτρονικό Υπολογιστή μου.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

9-2023
Φυλλάδιο 3ο, Το εσωτερικό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

9-2023
Φυλλάδιο 2 Στοιχεία Ψηφιοποίησης και Δυαδικών αριθμών.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

9-2023
Φυλλάδιο 1 Το bit το byte και οι εφαρμογές τους.Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.