1
589 3345

11-2022
Φυλλάδιο 6ο, Μέτρηση φωτεινής ακτινοβολίας. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.

11-2022
Φυλλάδιο 5, αναφορά μικρής Επιστημονικής Πειραματικής Έρευνας.

11-2022
Φυλλάδιο 4, περί Επιστημονικής Πειραματικής Έρευνας. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.

10-2022
Φυλλάδιο 3, περί Έρευνας. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.

9-2022
Φυλλάδιο 2, περί Έρευνας και Τεχνολογίας. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.

9-2022
Φυλλάδιο 1, περί Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας απο Οικιακές Συσκευές. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.