1
589 3345

2-2024
Φυλλάδιο 11ο, Project 2, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.

2-2024
Φυλλάδιο 10ο, Project 1, Ηλιακή Ενέργεια.Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.

1-2024
Φυλλάδιο 9ο, Πειράματα με το PhyPhox μέρος 2ο. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.

12-2023
Φυλλάδιο 8ο, Πειράματα με το PhyPhox μέρος 1ο. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.

12-2023
Φυλλάδιο 7ο, Εργασία για τις διακοπές Χριστουγέννων 2023. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.

11-2023
Φυλλάδιο 6ο, Μέτρηση φωτεινής ακτινοβολίας. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.

11-2023
Φυλλάδιο 5, αναφορά μικρής Επιστημονικής Πειραματικής Έρευνας.

10-2023
Φυλλάδιο 4, περί Επιστημονικής Πειραματικής Έρευνας. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.

10-2023
Φυλλάδιο 3, περί Έρευνας. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.

9-2023
Φυλλάδιο 2, περί Έρευνας και Τεχνολογίας. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.

9-2023
Φυλλάδιο 1, περί Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας απο Οικιακές Συσκευές. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.