1
589 3345

2-2023
Φυλλάδιο 9ο, Πειράματα με το PhyPhox μέρος 2ο. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.

1-2023
Φυλλάδιο 8ο, Πειράματα με το PhyPhox μέρος 1ο. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.

12-2022
Φυλλάδιο 7ο, Απορρυπαντικά VS λεκέδες. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.

11-2022
Φυλλάδιο 6ο, Μέτρηση φωτεινής ακτινοβολίας. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.

11-2022
Φυλλάδιο 5, αναφορά μικρής Επιστημονικής Πειραματικής Έρευνας.

11-2022
Φυλλάδιο 4, περί Επιστημονικής Πειραματικής Έρευνας. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.

10-2022
Φυλλάδιο 3, περί Έρευνας. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.

9-2022
Φυλλάδιο 2, περί Έρευνας και Τεχνολογίας. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.

9-2022
Φυλλάδιο 1, περί Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας απο Οικιακές Συσκευές. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.