1
589 3345

12-2018
Φυλλάδιο 5ο, Προτεινόμενα - ενδεικτικά θέματα ομαδικών επιστημονικών πειραματικών εργασιών. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.

11-2018
Φυλλάδιο 4ο, 1η ομαδική επιστημονική πειραματική εργασία. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.

10-2018
Φυλλάδιο 3ο, περί έρευνας no3. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.

10-2018
Φυλλάδιο 2ο, περί έρευνας no2. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.

9-2018
Φυλλάδιο 1ο, περί έρευνας. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.