1
589 3345

1-2022
Φυλλάδιο 5ο, Μέτρηση φωτεινής ακτινοβολίας. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.

11-2021
Φυλλάδιο 4, αναφορά μικρής Επιστημονικής Πειραματικής Έρευνας. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.

11-2021
Φυλλάδιο 3, περί Επιστημονικής Πειραματικής Έρευνας. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.

10-2021
Φυλλάδιο 2, περί Έρευνας. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.

9-2021
Φυλλάδιο 1, περί Έρευνας και Τεχνολογίας. Έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό.