1
589 3345

10-2015
1ο φυλλάδιο για το Scratch. Η Δομή Επανάληψης, θεωρεία, παραδείγματα, ασκήσεις.