1
589 3345

12-2014      απο Γενικά για Robots

Ανάπηρος χρησιμοποιεί προσθετικά μέλη που κινούνται με τη σκέψη.
Απλά εκπληκτικό.

09-2014      απο Γενικά για Robots

Συνέντευξη με τον κορυφαίο robot designer Β.Χρυσανθακόπουλο: Η LEGO, η Google και η ρομποτική ως μέσο εκπαίδευσης..