1
589 3345

8-10-2018      1η συνάντηση

Γνωριμία, ενημέρωση, videos για ρομποτική και νεες τεχνολογίες, εισαγωγή στο Arduino, στον προγραμματισμό του και στο σχηματισμό κυκλωμάτων με breadboard.