1
589 3345

26-11-2018      8η συνάντηση

Συνάντηση 1 απο 2 αναφορικά με χωρισμό σε ομάδες, προτάσεις για θέματα κατασκευών, ιδέες, προβληματισμοί και τέλος επιλογή θεμάτων κατασκευαστικής εργασίας!

12-11-2018      7η συνάντηση

Κατασκευή (ερασιτεχνικού) συστήματος συναγερμού με χρήση arduino laser και servo motor.

5-11-2018      5η συνάντηση

Αναλυτική παρουσίαση για την πρόσφατη επίσκεψή μας στο CERN και στην Ελβετία απο τον μαθητή Β. Λ. Μελέτη των βημάτων προγραμματισμού του arduino.

29-10-2018      4η συνάντηση

Πάρα πολύ καλή παρουσίαση για το Raspberry Pi απο τον μαθητή Μ. Π. Επίδειξη του LEGO EV3 απο τους μαθητές Δ.Τ. και Κ.Χ. Μελέτη κινητήρα servo και buzzer, αναφορά - χρήση σε αισθητήρα υπερήχων και γεννήτριας ψευδοτυχαίων αριθμών, κατασκευές.

22-10-2018      3η συνάντηση

Στοιχεία προγραμματισμού του arduino, μελέτη αισθητήρα υπερήχων. Κατασκευές.

15-10-2018      2η συνάντηση

Άρτιες παρουσιάσεις απο τους μαθητές Δ.Τσ. και Κ.Χατζ για το LEGO MINDSTORMS EV3. Πρώτη εφαρμογή του arduino, το φανάρι των δρόμων!

8-10-2018      1η συνάντηση

Γνωριμία, ενημέρωση, videos για ρομποτική και νεες τεχνολογίες, εισαγωγή στο Arduino, στον προγραμματισμό του και στο σχηματισμό κυκλωμάτων με breadboard.