1
589 3345

12-11-2021      3η συνάντηση

Πρώτη και καταπληκτική παρουσίαση απο τον μαθητή Σ-Ρ. Μ. για το UNITY (μέρος 1ο). Κατασκευών συνέχεια με το arduino και λίγο παιχνίδι στο τέλος.

5-11-2021      2η συνάντηση

Πρώτη επαφή με το arduino. Παραλαβή των εκπαιδευτικών kit. Βασικές αρχές προγραμματισμού αλλά και κατασκευής ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Μελέτη σχετικών φυλλαδίων, πρώτη (ταπεινή) καταακευή. Α, και λίγο παιχνίδι στο τέλος.

22-10-2021      1η συνάντηση

Πρώτη του ομίλου μας, γνωριμία, παρουσίαση σκοπού και στόχων, ενημέρωση και brainstorming (απο τους μαθητές). Α, και λίγο παιχνίδι στο τέλος. Καλή μας αρχή, με υγεία!