1
589 3345

16-12-2022      7η συνάντηση

Καταπληκτική παρουσίαση και απο τον μαθητή Ιωάννη Μπ. με θέμα την Εικονική Πραγματικότητα, συνέχεια εργασιών.

9-12-2022      6η συνάντηση

Εργασία σχετικά με τον αισθητήρα χρώματος ώστε να παρακάμψουμε το bluetooth στο αυτόνομο αυτοκίνητο. Παρουσίαση του έργου Hermes1 σχετικά με τις παρουσίες στα μαθητικά λεωφορεία. Συνέχεια εργασιών!

25-11-2022      5η συνάντηση

Καταπληκτική παρουσίαση απο τον μαθητή Ανδρ. Κ. Ολοκλήρωση πρώτου μέρους κατασκευών. Επίδειξη των μοντέλων αυτοκινήτων.

18-11-2022      4η συνάντηση

Συνέχεια κατασκευών. Ειδική αναφορά στο MINDSTORMS LEGO EV3. Κατασκευή και παρουσίαση ενός drawing line auto - ROBOT.

11-11-2022      3η συνάντηση

Συνέχεια κατασκευών, αναφορά σε bluetooth, κίνηση, κινητήρες και προγραμματισμός τους.

4-11-2022      2η συνάντηση

Έναρξη εργασιών, ολοκληρωμένη παρουσίαση προτεινόμενων θεμάτων, πρώτες ιδέες-κατασκευές για το αυτόνομο αυτοκίνητο. Αναφορά στην Εικονική Πραγματικότητα, πως λειτουργεί, σε τι μας χρειάζεται.

21-10-2022      1η συνάντηση

Πρώτη συνάντηση του ομίλου μας, εισαγωγικά, γνωριμία, παρουσίαση - ανασκόπηση εργασιών προηγούμενης σχολικής χρονιάς, προτάσεις για νέες κατασκευές, αναφορά σε διαγωνισμούς, εκπαιδευτική εκδρομή, χωρισμός ομάδων και αναφορά στα λογισμικά που θα χρησιμοποιήσουμε. Καλή δουλειά!